pet, Jul 01, 2022
Prijava Registracija

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Društvo fizioterapeuta Srbije je dobrovoljna, samostalna, nezavisna, vanstranačka, društveno-stručna organizacija fizioterapeuta Srbije. Osnovano je 25. marta 1956. godine kao Udruženje fizikalnih i radnih terapeuta Narodne Republike Srbije, a preregistrovano 16. maja 2001. godine u Društvo fizioterapeuta Srbije.

Ciljevi i delatnost Društva

 • organizuje fizioterapeute Srbije, podstiče i koordinira aktivnosti na ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva na unapređenju zdravlja, fizikalne terapije i medicinske nauke,
 • radi na unapređenju edukativnih programa koji obezbeđuju maksimalnu stručnost fizioterapeuta,
 • svojom aktivnošću i zalaganjem utiče na stvaranje što povoljnijih radnih uslova fizioterapeuta i uslova boravka, lečenja i oporavka bolesnika,
 • zastupa svoje članove na njihov zahtev, pred institucijama ili drugim licima radi ostvarivanja njihovih prava,
 • u realizaciji ciljeva i zadataka tesno sarađuje sa državnim organima i institucijama, zdravstvenim radnim organizacijama, odgovarajućim udruženjima u zemlji i inostranstvu, školama svih nivoa obrazovanja, sindikatima, Srpskim lekarskim društvom, Crvenim krstom i dr.

Prava i dužnosti redovnog člana Društva

 • da bira i bude biran u sve organe Društva, kao i druge srodne organizacije gde se delegira,
 • da preuzima obaveze i učestvuje u radu Društva i njegovih organa,
 • da postupa prema Statutu Društva i poštuje sve odluke organa Društva,
 • da daje predloge, mišljenja i primedbe na rad organa i drugih tela Društva,
 • da učestvuje na stručnim skupovima u cilju stručnog usavršavanja i kontinuiranog obrazovanja,
 • da preko Društva uspostavlja saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu,
 • da uredno plaća članarinu.

Fizioterapeut

 • Fizioterapeut je zdravstveni radnik koji radi sa ljudima svih uzrasta na unapređenju zdravlja i kvaliteta života, na razvoju, održavanju i obnavljanju kretanja i sanostalnosti kod osoba sa telesnim nedostacima ili problemima kretanja izazvanim fizičkim, psihičkim ili drugim obolenjima ili povredama.
 • Fizioterapeut se obrazuje na polju fizičkih, društvenih i medicinskih nauka i terapijske primene fiziklanih agenasa: pokreta, termoterapije, hidroterapije, elektroterapije, magnetoterapije, sonoterpaije, mehanoterapije i dr.
 • Fizioterapeut, na osnovu pregleda i procene, definiše problem (fizioterapeutska dijagnoza), sačinjava i realizuje plan tretmana i evaluira urađeno, što je suština fizioterapeutske prakse.
 • Fizioterapeut uspostavlja i održava dobru komunikaciju sa pacijentom i timskim saradnicima zasnovanu na etičkom kodeksu fizioterapeuta.

Politika Društva fizioterapeuta Srbije

Strateški ciljevi profesije bazirani su na istraživanjima, kontinuiranom profesionalnom razvoju i poslediplomskoj edukaciji, kao potrebi da fizioterapeuti osiguraju i prošire svoju kompetenciju u praksi i profesionalnom radu, prateći razvoj nauke u prevenciji i skoro svim specijalističkim i subspecijalističkim granama medicine.