Page 3 - FT Srbija - 01
P. 3

Поштоване колеге,


       у сусрет обележавању Међународног дана физиотерапеута, 8.септембра,
     Друштво физиотерапеута покреће информативно-стручни часопис ФТ Србија.

       На темељима стручног часописа који је излазио пуних девет година у пе-
     риоду од септембра 1995. године до октобра 2003. године са укупно 33 броја.
     Преносио је корисне информације из области физикалне трепије у корак са
     трендовима светских стандарда наше професије.

       Захвални нашој Нади Сенић, која је својом упорношћу и ентузијазмом окупи-
     ла уређивачки одбор и покренула часопис. Мотивисани да наставимо тамо где
     је она стала и издржимо све изазове објављујемо нови часопис.

       У своје лично име захваљујем се на поверењу и професионалноми изазову
     који је предамном и позивам све колеге да узму активно учешће и својим пред-
     лозима и прилозима учине да часопис заживи.


       „Ваш рад ће заузети велики део вашег живота и једини начин да будете ис-
     тински задовољни је да радите оно за шта сматрате да је сјајан посао,а једи-
     ни начин да се бавите сјајним послом је да волите оно што радите. Ако то још
     нисте пронашли, наставите да тражите.“ речи су Стива Џобса.

       Свима од срца захваљујем,


       Слађана Дада Ћосовић

                          ИМПРЕСУМ
            Информативно- стручни часопис Друштва физиотерапеута Србије „ФТ Србија“
                    Адреса: Николаја Гогоља 44, 11000 Београд
                         ftsrbija @gmail.com
                    Издавач: Друштво физиотерапеута Србије
                   За издавача: Председник ДФС-а , Бојан Тасић
                  Главни и одговорни уредник: Слађана Дада Ћосовић
               Помоћник главног и одговорног уредника: Ивана Живојиновић
              Уредништво - научно-стручни одбор Друштва физиотерапеута Србије
             мр Стеван Јовановић , Висока здравствена школа струковних студија“ Земун
              Доц. др Гордан Бајић Паневропски Универзитет „Апеирон“ Бања Лука,
            мр Сандра Иланковић-Микавица, ВМШСС „ Милутин Миланковић“, Београд
                  Вфт Снежана Благојевић, Клинички центар Србије
        Дипл физиотерапеут Вфт Ивана Вукићевић-Живојиновић, Амбуланта за рехабилитацију „Активо“
                 мр Маја Жељко председница коморе физиотерапеута БИХ
          мр Горан Саневски ,Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Скоље, Македонија
                       Дизај корица: Јелена Ћосовић                   3
   1   2   3   4   5   6   7   8